четверг, 15 января 2015 г.

რამდენიმე აქტივობა მედიაწიგნიერების განვითარებისთვის

ეროვნულ სასწავლო გეგმაში მოცემულ პრიორიტეტულ გამჭოლ კომპეტენციებს განეკუთვნება მედიაწიგნიერება. ამ კომპეტენციებს შორის მკაცრი საზღვრები არ არსებობს, ისინი ერთმანეთისგან მომდინარეობს და ყალიბდება ნაბიჯ-ნაბიჯ, სხვადასხვა საგანში შეძენილი ცოდნისა და უნარების შერწყმით. ასევე სხვადასხვა საფეხურზე და სხვადასხვა საგნის სწავლა-სწავლების დროს წარმოიშობა მათი საჭიროებაც. მედიაწიგნიერების მახასიათებლებში აღნიშნულია: „აუცილებელია, მოსწავლემ შეძლოს ... მედიასამყაროში ორიენტირება, სწორი არჩევანის გაკეთება (ინფორმაციის „გაფილტვრა") და მიღებული ინფორმაციის კრიტიკულად შეფასება. ამ თვალსაზრისით, მედიაწიგნიერება ხელს უწყობს კრიტიკული აზროვნების განვითარებას".  სრულად>>

воскресенье, 3 марта 2013 г.

ბავშვი და კომპიუტერი

ჩვენს დროში, ინფორმაციის საოცარი მოზღვავების ჟამს, კომპიუტერმა ფართოდ შემოაბიჯა ადამიანის ცხოვრებაში. ბევრს ვეღარც კი წარმოუდგენია ცხოვრება ტექნიკის ამ საოცრების გარეშე. გასაკვირი არ არის, რომ ის უკვე ბავშვებისთვისაც ჩვეულებრივი მოხმარების საგნად იქცა.
კომპიუტერთან ურთიერთობას ბავშვი ადრე იწყებს - 2,5-3 წლისა უკვე ერთობა განმავითარებელი პროგრამებითა და კომპიუტერული თამაშებით, რომლებიც ავითარებს ყურადღებას, მეხსიერებას, აზროვნებას, რეაქციის სისწრაფეს, ხელის მოტორიკას, აცნობს ბავშვს ასოებს, რიცხვებს და გარემომცველი სამყაროს სხვა რეალიებს. პატარებს ძალიან უყვართ ინტერაქტიული სათამაშოები. სწორედ ასეთი სათამაშოა მათთვის კომპიუტერიც.

ბევრი ბავშვისთვის კომპიუტერი ყველაფერია, გონიერი მანქანა თითქმის მთლიანად ავსებს მათ ცხოვრებას. საშუალო და უფროსი სასკოლო ასაკის მოზარდებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ხშირად უმცროსკლასელები და სკოლამდელებიც კი საათობით სხედან მონიტორის წინ. ეს მშობლებს აშფოთებთ, თუმცა მათი მცდელობა, აუკრძალონ შვილებს კომპიუტერით დიდხანს გართობა, ამაოა.
თანამედროვე სამყაროში კომპიუტერი უბრალოდ აუცილებელია ბავშვისთვის, მაგრამ არც იმის დავიწყება შეიძლება, რომ ყველაფერი კარგია ზომიერად. ძალიან სასარგებლო წამალიც კი ჭარბი დოზით საწამლავად იქცევა.

пятница, 2 октября 2009 г.

ტრენინგ კურსის აღწერა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების ცენტრის ინიციატივით საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში ხორციელდება მასწავლებელთა ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები - "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში".

კურსის მიზანი
ტრენინგ–კურსის მიზანია საქართევლოს სკოლების მასწავლებლთა კვალიფიკიციის ამაღლება, ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ)ათვისებისა და გამოყენების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესში ის–ის ინტეგრირებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებისა და პრინციპების შესაბამისად.

სამიზნე ჯგუფი
კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლის მასწავლებლები.

წინა საკვალიფიკაციო მოთხოვნა

იმისათვის რომ, მასწავლებელმა მონაწილეობა მიიღოს კურსში მას უნდა გააჩნდეს შემდეგი კომპეტენციები:
 • ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა;
 • ინტერნეტში ძიება;
 • ელ–ფოსტის მოხმარება;

კურსის ხანგრძლივობა

კურსი მოიცავს 4 მოდულს. კურსის სრული ხანგრძლივობაა 13 სამსაათიანი ტრენინგი.

კურსის შედეგები

კურსის წარმატებით გავლის შემდეგ მონაწილე:
 • გააცნობიერებს ისტ–ის გამოყენების მნიშვნელობას თანამადროვე, კონსტრუქტივისტულ –პედაგოგიურ მიდგომებზე დაფუძნებულ სასწავლო პროცესში;
 • შეძლებს ისტ–ის გამოყენებას სასწავლო ერთეულის (გაკვეთილი ან თანამშრომლობითი სასწავლო პროექტი) ამოცანების შესაბამისად, კერძოდ:
 • ისტ–ის გამოყენება სასწავლო პროცესის დასაგეგმად;
 • ისტ–ის გამოყენება სასწავლო რესურსების მოსამზადებლად
 • სწავლა–სწავლების წარმართვას ისტ–ით გამდიდრებულ სასწავლო გარემოში;
 • მოსწავლეთა შეფასების მეთოდების/ინსტრუმენტების გამოყენებას ისტ–ის საშუალებით;
 • მოსწავლეთა მიერ ისტ–ის გამოყენების საშუალების შეფასებას;
 • შეძლებს ისტ–ის გამოყენებას მოსწავლეებთან, მშობლებთან და კოლეგებთან კომუნიკაციისათვის;
 • შეძლებს მასწავლებლის პორტფოლიოს წარმოებას ისტ–ის გამოყენებით;
 • შეძლებს ისტ–ის გამოყენებას პროფესიული თვითგანვითარების პროცესში.

სერთიფიცირების პირობები:
 • მინიმუმ 10 ტრენინგ დღეზე დასწრება;
 • მოდულის დასრულების შემდეგ დავალებების წარმოდგენა ელექტორნულ ფორმატში
 • კურსის ბოლოს გამოქვეყნებული ელექრტონული პორტფოლიო.